Thiết bị chữ ký số USB Token

Thiết bị mật mã và an toàn thông minh

Giải pháp dành cho các ứng dụng xác thực, mã hóa mạnh và ký số tài liệu, văn bản và giao dịch đơn lẻ với tốc độ chậm cho đến trung bình.

Tìm hiểu thêm

PKI USB Token
Xác thực, Mã hóa và Ký số

PKI token là thiết bị phần cứng lưu trữ khóa bí mật và chứng thư số của người dùng (tổ chức/doanh nghiệp, cá nhân). PKI token được sử dụng cho các ứng dụng xác thực, mã hóa mạnh và ký số tài liệu, văn bản và giao dịch đơn lẻ với tốc độ chậm cho đến trung bình.

PKI là gì?

Hạ tầng khóa công khai PKI (Public Key Infrastructure) là một hệ thống tạo, lưu trữ và quản lý vòng đời các chứng thư số. Một hệ thống PKI bao gồm ít nhất 2 thành phần là CA (Certificate Authority) và RA (Registration Authority), trong đó CA sinh ra và ký lên các chứng thư số.

Đặc điểm các sản phẩm PKI USB Token

CyberLotus cung cấp thiết bị PKI token dưới các dạng khác nhau bao gồm PKI USB token và PKI Smart Card đạt chuẩn FIPS 140-2 Level 3 sử dụng để ký số văn bản, tài liệu, chứng từ điện tử trên thiết bị máy tính cá nhân PC, laptop.