Thông báo hoàn tất nâng cấp các phần mềm Cyberid v1.4.6.0

Thông báo hoàn tất nâng cấp các phần mềm Cyberid v1.4.6.0

– Thời gian bắt đầu: 22h ngày 24/9/2022

– Thời gian kết thúc: 24h45 ngày 25/9/2022

Nâng cấp:

  • Bỏ bắt buộc trùng email/ số điện thoại tổ chức chưa định danh

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc thông tin liên quan đến việc nâng cấp này xin vui lòng liên hệ theo số 0938262038 hoặc email qtvh@cyberlotus.com để chúng tôi kiểm tra hỗ trợ.

 

Nef Digital SEOON