THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN TẤT NÂNG CẤP PHẦN MỀM CYBERID V1.5.0.0

 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN TẤT N NG CẤP PHẦN MỀM CYBERID V1.5.0.0

– Thời gian nâng cấp: 21h00 – 23h00 ngày 13/12/2022

– Nội dung nâng cấp:

Thêm mới:

– Chức năng quên mật khẩu gửi thông tin qua sms

– Chức năng xác thực đa yếu tố bằng OTP

Nâng cấp:

– Một chủ thể định danh có nhiều tài khoản (1 số điện thoại nhiều email)

– Đồng nhất các theme login của tất cả các app

👉 Mọi ý kiến thắc mắc hoặc thông tin liên quan đến việc nâng cấp này xin vui lòng liên hệ theo số 0938262038 hoặc email qtvh@cyberlotus.com để chúng tôi kiểm tra hỗ trợ.

Nef Digital SEOON