Thủ tướng yêu cầu ưu tiên các dịch vụ công có ích cho người dân và doanh nghiệp

corporate business handshake partners

Thuận tiện là yếu tố thiết yếu của một dịch vụ công tốt. Nếu như không có người dân hay doanh nghiệp sử dụng thì Chính phủ điện tử không thể thành công, đầu tư cũng trở nên lãng phí.

Tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương vào sáng 23/7, Thủ tướng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tính thuận tiện trong việc xây dựng Chính phủ điện tử.

Tại Hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã góp ý nhiều vấn đề trong quá trình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử thời gian qua.

Báo cáo về triển khai hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Bộ Tài chính cho biết tính đến ngày 20/6/2019, có khoảng 8 triệu hóa đơn được xác thực, số doanh thu là hơn 100.000 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn là 7.776 tỷ đồng.

Nói về Chính phủ điện tử, Thủ tướng nhấn mạnh đây là vấn đề mới, khó, nhưng có thể thực hiện thành công nếu như có nỗ lực và sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan chức năng có liên quan.

Đánh giá tình hình xây dựng Chính phủ điện tử, Thủ tướng cho rằng kết quả đầu tiên tích cực là đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, được các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai. Đến nay, các bộ đã hoàn thành 7/83 nhiệm vụ được giao trong khi Nghị quyết mới ban hành được 3 tháng rưỡi.

Khung pháp lý đồng bộ về xây dựng Chính phủ điện tử từng bước hoàn thiện. Các bất cập khó khăn trong cơ chế đầu tư, dịch vụ công nghệ thông tin dần được tháo gỡ.

Tuy vậy, việc cải cách vẫn còn những mặt hạn chế. Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 chưa cao. Việc xây dựng Chính phủ điện tử cũng thiếu sự lãnh đạo tập trung nên gây ra nguy cơ trùng lặp và lãng phí.

Mục tiêu của Chính phủ điện tử là cung cấp thông tin và dịch vụ công dựa trên nền tảng số tới mọi người, mọi lúc, mọi nơi; tăng cường công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng; tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết định của Chính phủ.

Về nguyên tắc, phải bảo đảm liên thông, không trùng lắp, có thể mở rộng và bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Các dự án triển khai phải đặt dưới sự bảo đảm về an ninh, an toàn mạng của một đơn vị có thẩm quyền, có trách nhiệm.

Về phương châm thực hiện Chính phủ điện tử, phải lấy người dân làm trung tâm, lấy sự thuận tiện, hài lòng của người dân làm mục tiêu và phải bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Dịch vụ công trên nền tảng số phải thuận tiện. Nếu người dân không dùng, doanh nghiệp, tổ chức không dùng thì coi như Chính phủ điện tử thất bại, đầu tư là lãng phí.

Về cách tiếp cận, cách làm Chính phủ điện tử, Thủ tướng lưu ý sử dụng hình thức đối tác công tư một cách chặt chẽ.

Thủ tướng yêu cầu tập trung xây dựng, sớm đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia, dự kiến trong tháng 11/2019.

Xây dựng Chính phủ điện tử là công việc sẽ mất nhiều thời gian, công sức để thực hiện, đồng thời cũng sẽ có nhiều rủi ro. Nhằm giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn, Chính phủ yêu cầu các cơ quan, địa phương phải nghiêm túc thực hiện công cuộc đổi mới này, đơn vị không chấp hành sẽ chịu kiểm điểm, nhắc nhở, đôn đốc và xử lý.

—————————

CÔNG TY CỔ PHẦN CYBERLOTUS           

Tổng đài CSKH: 1900 2038

Hotline: 0938.2620.38

Website:  cyberlotus.com

Email: info@cyberlotus.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nef Digital SEOON