Thuế GTGT: Hàng cho, biếu, tặng cũng không phải ngoại lệ

thue GTGT hang cho bieu tang

Hàng cho, biếu, tặng là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy loại hàng hóa này có phải tính thuế GTGT hay không? Tính thuế như thế nào? Những hàng hóa đặc biệt này cũng có những chính sách thuế đặc biệt dành riêng cho chúng, cùng CyberLotus tìm hiểu nhanh trong bài viết dưới đây.

Khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ cho, biếu, tặng

Khoản 5, Điều 14, Thông Tư 219/2013/TT-BTC quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT như sau:

“5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ”. 

Lưu ý: Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT như phần mềm, nông sản chưa qua chế biến, đào tạo, dạy nghề…,nếu dùng cho, biếu, tặng sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào 

Giá tính thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ cho, biếu, tặng

Theo Khoản 3 và Khoản 5, Điều 7, Thông Tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, quy định như sau:

      3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

  1. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.”

Thuế TNDN đối với hàng hoá dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng

Thông tư 96/2015/TT-BTC đã bãi bỏ Khoản 2 Điều 6 (Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế) của Thông tư số 78/2014/TT-BTC. Như vậy, phần chi cho quảng cáo, tiếp thị, khánh tiết, chi cho khuyến mại, chi phí cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng đã không còn bị giới hạn. Doanh nghiệp sẽ được tính toàn bộ chi phí của hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng khi đáp ứng đủ điều kiện đã ghi tại Khoản 1 Điều 6 Thông Tư 78/2014/TT-BTC như sau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
  2. b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật;
  3. c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng”.

Hoá đơn đối với hàng hoá dịch vụ cho biếu tặng.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định 123/2020/NĐ-CP về việc lập hoá đơn như sau:

“Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

  1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.”

 Như vậy:

  • Hóa đơn: Doanh nghiệp sẽ phải xuất hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng.
  • Thuế GTGT được xác định như sau:

Hàng hoá, dịch vụ sử dụng để cho, biếu, tặng trong những chương trình khuyến mại có đăng ký với Sở Công Thương thì không chịu thuế GTGT (Giá tính thuế = 0)

Hàng hoá, dịch vụ cho, biếu, tặng không đăng ký với Sở Công Thương thì phải chịu thuế GTGT. Giá tính thuế GTGT bằng với giá bán của hàng hoá, dịch vụ cùng loại, cùng thời điểm. 

  • Thuế TNDN: Hàng hoá, dịch vụ cho, biếu, tặng trong những chương trình khuyến mại có đăng ký với Sở Công Thương thì toàn bộ chi phí sẽ được tính vào thuế TNDN của doanh nghiệp./.

—————-

Tài liệu tham khảo:

Lời kết

Hy vọng bài viết này đã làm rõ cho bạn đọc những quy định về thuế GTGT dành riêng cho hạng mục hàng hóa cho, biếu, tặng. Các chủ doanh nghiệp hãy lưu ý kê khai chính xác để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp nhé.

Nef Digital SEOON