Tuyển dụng nhân viên kiểm thử phần mềm (Tester)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

✔ Nghiên cứu, phân tích các tài liệu yêu cầu, thiết kế.

✔ Thiết kế và viết testcase, checklist.

✔ Thực hiện kiểm thử, phát hiện lỗi, log lỗi và quản lý lỗi trên hệ thống Quản lý lỗi, phối hợp với developer để sửa lỗi.

✔ Viết báo cáo kiểm thử.

✔ Thực hiện nghiệm thu khách hàng và đào tạo người dùng.

✔ Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ triển khai, xây dựng các tài liệu đào tạo và đào tạo theo mục đích, nhu cầu đào tạo.

✔ Thực hiện báo cáo công việc theo quy định của dự án lên quản lý/bộ phận liên quan.

✔ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

✔ Kỹ năng lập kế hoạch tốt.

✔ Có khả năng phân tích, đọc hiểu yêu cầu.

✔ Nắm vững quy trình kiểm thử phần mềm.

✔ Có kinh nghiệm xây dựng test case và thực hiện test.

✔ Có kỹ năng phân tích kết quả kiểm thử và báo cáo.

✔ Có kiến thức về lập trình một trong các ngôn ngữ: Java, .NET, PHP là lợi thế

✔ Có thể làm việc với cơ sở dữ liệu như MySQL, Oracle, SQL Server, MariaDB….

✔ Có kiến thức về HTML, CSS, Javascript, jQuery là lợi thế .

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

✔ Chế độ đãi ngộ tốt, được hưởng đầy đủ phụ cấp, phúc lợi theo luật LĐ và theo quy định của Công tyĐược tham gia BHXH đầy đủ

✔ Được cung cấp đầy đủ thiết bị, dụng cụ làm việc

✔ Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện

✔ Du lịch, teambuilding, sinh nhật, liên hoan, giải lao giữa giờ, …

Nef Digital SEOON